Gif op de werkvloer

29 maart 2022
Gif op de werkvloer

Een toxische werkrelatie hangt meestal samen met een toxische bedrijfscultuur. Zo begon ik mijn interview voor het magazine ‘Goed Gevoel’ deze maand.

Ik zie toxische werkrelaties vaak voorkomen in bedrijfsculturen waar het resultaat primeert, extreme competitiviteit aangemoedigd wordt, onethisch en respectloos gedrag gangbaar zijn, en waar de werknemers vaak worden gekleineerd of geïntimideerd en onder druk worden gezet.

Als je aanvoelt dat je werkrelatie toxisch is, wacht niet tot je er mentaal of fysiek aan ten onder gaat. Probeer sneller te reageren en ga in gesprek met de persoon in kwestie. Is dat moeilijk, dan kan ook de hr-verantwoordelijke of vertrouwenspersoon in het bedrijf hulp bieden. Raak je er toch niet uit, dan is het nuttig om de relatie tussen jou en je werkgever onder de loep te nemen. Misschien liggen jullie waarden of toekomstperspectieven te ver uit elkaar?

Indien je beslist om je context te veranderen en een werkgever te zoeken die beter bij je aansluit, geef dan voldoende aandacht aan het in kaart brengen van je eigen aandeel en verwachtingen. Ga bijvoorbeeld op zoek naar een loopbaancoach om je hierin te ondersteunen. Als loopbaancoach houd ik je een waardevolle spiegel voor die voorkomt dat je in dezelfde patronen terechtkomt. Contacteer me gerust als je hier meer informatie over wil.